Om Black Archives Sweden

Bakgrund

Många officiella arkiv idag är en plats där representation av afrosvenskar* och svarta personer i Sverige saknas, eller en plats som reproducerar rasistiska och exotifierande föreställningar som fortsätter att befästa svenskhet som vithet och svarthet som den Andre. Berättelser i våra samtida arkiv öppnar därför upp frågor kring vilka narrativ som vi tillåter vara en del av historier om nationen, vilka vi minns och hur vi minns dem. Vilka berättelser, röster är värdiga att bevaras, och på vilka villkor?

Vision och syfte

Black Archives Sweden är ett samtida arkiv med afrosvenskars och svarta personer i Sveriges erfarenheter som utgångspunkt. Det är ett projekt som närmar sig arkiv inte enbart som en plats av bevarande, överskrivning och osynliggörande. Utan det avser även att belysa arkiv som en formbar, ostadig och provisorisk plats med utrymme för andra föreställningar, andra verkligheter, andra historier och andra förutsättningar för framtiden.

Utifrån en queerfeministiskt diasporisk utgångspunkt och genom de tematiska fokusen: lokalsamhälle, identiteter och aktivism kommer Black Archives Sweden att samla fotografier, video-och ljudsamlingar, brev, texter, muntliga berättelser, det efemära och inlägg från sociala medier för att konstruera nya community-arkiv (gemenskapsarkiv). Dessa arkiv kommer att samla, dokumentera, presentera samt aktivera afrosvenskars och svarta personer i Sveriges erfarenheter, berättelser och våra kulturella, sociala, politiska samt kreativa produktioner för främst andra afrosvenskar och svarta personer.

Ytterligare kommer Black Archives Sweden fungera som en plats för möten, konstruktiva helande dialoger och lärande, där afrosvenskars erfarenheter (alltid utgör utgångspunkten). Det är en plats där afrosvenskar inte alltid behöver befinna sig i opposition eller reaktion mot vithetens hegemoni, men kan få existera och skapa utifrån våra egna premisser. 

Afrosvensk/Afrosvenskar: Vi använder alltid begreppet “afrosvensk”/”afrosvenskar” med öppenhet. Vi använder det för att innefatta alla svarta personer i Sverige, med eller utan svensk medborgarskap. Och även svarta personer bosatta i Sverige som inte identifierar sig eller använder begreppet “afrosvensk”.

Teamet

Jonelle Twum

Grundare och Konstnärlig Ledare

Veronica Odetunde

Kommunikatör

Contributors to Black Archives Sweden

Projektgrupp 2024: Amanda Nyagake Mwita (arkivarie); Ulrika Flink (curator). Projektgrupp 2023: Amanda Nyagake Mwita (arkivarie); Naima Bashir.

Black Archives Swedens Styrelse 2024: Michael Bekele (ordförande), Elsa Mertala, Ulrika Flink, Vanessa Ansah, Modesta Read, Yahia Saleh.

Med stöd av