A grey poster with the text Archival Frequency Episode 2 Lynnée Denise on. There is also the logos of the funders of the episode and Black Archives Sweden.

Tänker vi nånsin på sampling som arkivering? Vad är Svart musik? Vad händer när vi migrerar med våra ljud? Vad…

Tänker vi nånsin på sampling som arkivering? Vad…

A grey-colored poster with the text Archival Frequencies Arkivet för Rosa Brus

Finns det plats för brus i våra arkiv? Finns det queera våglängder? Vilka rundgångar hörs i samtiden? Kan man queera…

Finns det plats för brus i våra arkiv?…