Integritetspolicy

Black Archives Swedens hantering av personuppgifter

Föreningen Black Archives Sweden (BAS)(org.nr 802534-5052) med postadress  Bangatan 3, 214 26 Malmö, värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt och att behandlingen lever upp till kraven i Dataskyddsförordningen (GDPR) samt gällande lagar och regler för dataskydd.

Vi vill att du ska känna dig trygg i vår behandling och är därför öppna med hur dina personuppgifter behandlas av oss. Här i vår integritetspolicy kan du läsa om vilka personuppgifter vi samlar in om dig, i vilket syfte, hur vi behandlar dem och hur länge de lagras. Den beskriver också vilka rättigheter du har och hur du går till väga för att göra dem gällande. Du kan alltid kontakta oss med dina frågor.

Vem ansvarar för hur vi behandlar dina personuppgifter?

Föreningen Black Archives Sweden är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämpliga lagar och regler.

Vilka uppgifter behandlar vi om dig och varför?

Genom att du kommer i kontakt med oss på Black Archives Sweden och använder vår hemsida kan viss information i form av personuppgifter lagras hos oss. Personuppgifter behandlas i anslutning till våra samlingar för kulturhistoriskt material, i arkivet och i samband med insamling, dokumentation, utställningar, forskning, på hemsidan och i sociala medier. Utöver detta behandlas uppgifter bland annat i samband med att du bokar evenemang, visningar, besök och andra aktiviteter som Black Archives Sweden arrangerar,  och när du registrerar dig själv för att få utskick med nyheter från oss, när du gör köp i vår webbutik och när du söker tjänster som vi utlyser.

Samtycke

Genom att du fortsätter att använda våra tjänster eller besöker våra webbplatser, eller via annan kommunikationskanal registrerar eller överför dina personuppgifter till BAS, godkänner du att du har läst den här integritetspolicyn och samtycker till att dina uppgifter behandlas såsom beskrivet häri. Om du inte samtycker till integritetspolicyn bör du inte använda våra tjänster. För bilder och annat material vi publicerar kräver vi samtycke av den det berör.

Olika typer av behandlingar när du kontaktar oss

Personuppgifter som lämnas i samband med att du kontaktar oss med frågor, förfrågningar eller synpunkter rörande vår verksamhet (Namn, e-post, telefonnummer. I vissa fall uppgifter om befattning, yrke eller utbildning) sparas för att kunna administrera kontakten med dig. Uppgifterna sparas bara tills dess att vi besvarat dina frågor och/eller registrerat dina synpunkter. 

När du söker jobb eller praktik hos oss

Personuppgifter som lämnas i samband med att du ansöker om jobb eller praktik (Namn, personnummer, postadress, telefonnummer, uppgifter om utbildning och arbetslivserfarenhet, uppgifter i personligt brev, uppgifter i CV och referenser), sparas för att kunna administrera och möjliggöra en effektiv rekryteringsprocess. Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning, och personuppgifterna sparas i normalfallet så länge som det är nödvändigt för den aktuella rekryteringsprocessen. Om processen avslutas och du inte blir erbjuden tjänsten tar vi bort dina uppgifter. Har du lämnat ditt samtycke kan dina personuppgifter sparas i 18 månader för att underlätta vid framtida rekryteringsprocesser.

Om du vill få våra utskick och nyhetsbrev

Personuppgifter som lämnas i samband med att du registrerar för att få nyhetsbrev och andra utskick (E-postadress och namn. I vissa fall uppgifter om adress, befattning, yrkesroll och organisationstillhörighet) sparas för att kunna skicka nyhetsbrev och andra utskick och behandlas med stöd av intresseavvägning. Personuppgifterna sparas så länge du är registrerat och tas bort när du anger att du inte längre önskar få vårt nyhetsbrev.

När du lämnar in material till arkivets samlingar

Personuppgifter som lämnas i samband med att du lämnar in material till våra samlingar, samtidsdokumentationer och arkiv (Namn, kön, e-postadress, telefonnummer, födelsedag, födelseår, utbildning/yrke/sysselsättning, födelseort, film, ljudupptagning, bild, intressen, åsikter, erfarenheter, utsaga om tredje person, födelse- och dödsdata, civilstånd, känsliga uppgifter såsom medicinskt tillstånd, sexuell läggning, politisk hemvist, etnisk tillhörighet och funktionsvariationer.) Sparas för att samla in, förmedla, bevara och aktivera material av kulturhistoriskt värde för nuvarande och kommande generationer. Behandlingen sker med stöd av en allmän intresseavvägning. Uppgifterna sparas så länge som det är nödvändigt för ändamålen för behandlingen. För att avgöra om personuppgifter ska fortsätta bevaras gör vi en bedömning huruvida materialet har ett fortsatt kulturhistoriskt värde och att ett allmänt intresse med att behandla uppgifterna fortfarande finns. Personuppgifter raderas bland annat när material skadas eller på annat sätt inte längre är relevant att spara. Bevarande kan också ske på basis av historiska och vetenskapliga forskningsändamål. Uppgifter kan i andra fall komma att sparas i enlighet med lagkrav eller om du samtycker till det.

Dina rättigheter

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter.

I de fall när behandling av personuppgifter sker med stöd av samtycke, har du rätt att när som helst återkalla hela eller en del av det lämnade samtycket med effekt från och med att återkallelsen är gjord. Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring och profilering eller som annars sker med stöd av ett allmänt intresse eller en intresseavvägning.

Cookies

BAS använder och lagrar cookies av våra användare. Vi gör det för att öka användarvänligheten av vår webbplats och göra upplevelsen bättre för våra besökare. Det anses vara ett berättigat intresse för BAS att spara cookies på vår hemsida.

Kontakta oss

Vi hoppas att denna policy besvarar dina frågor kring vår behandling av dina personuppgifter. Om du har ytterligare funderingar, vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter, är du varmt välkommen att göra detta genom att skicka e-post till 

info@blackarchivessweden.com

Denna integritetspolicy fastställdes av Black Archives Sweden den 7 oktober  2022.