Publika arkiv och koloniala spår

Skriven av: Black Archives Sweden Publicerat: 25 oktober, 2021

Offentliga arkiv som bär på rasistiska och våldsamma historier har de senaste åren varit under granskning. Runt om i världen har många statyer avlägsnats och några av de som lämnats kvar har omförhandlats av allmänheten. En fråga som väckts under den här perioden av ansvarsutkrävande har varit: vad högtidlighåller dessa statyer minnet av och för vem?

Krav från allmänheten på dessa publika arkiv har lett till avvägningar av hur rasistiska historier och deras eftermäle kan konfronteras och förenar det förflutna med nuet. På det välbesökta Järntorget i Göteborg står statyn De Fem Världsdelarna, i folkmun kallad Järntorgsbrunnen, av Tore Strindberg. Statyn föreställer fem kvinnor som var och en representerar de fem kontinenterna och skapades för att prisa och hylla Göteborg som en global exportör av järnmalm. Med Lena Sawyer och Nana Osei Kofis ord: “Järntorgsbrunnen markerar ett imperialistiskt minne och det europeiska koloniala arkivet”.

I samtalet ägnar Lena Sawyer och Nana Osei Kofi särskild uppmärksamhet åt avgjutningen i brons av en naken kvinna som representerar världsdelen Afrika. Genom en inlyssnande metod behandlar de statyns låga frekvenser: såväl historier, motberättelser och avvisanden som att frammana alternativa visioner om våra offentliga rum. Det är även en staty som talar högt om Sveriges roll i det transatlantiska slaveriet och kolonialism.

Samtalet leds av Ellen Nyman.

Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Prenumerera på vårt nyhetsbrev
ErrorHere