Theresa Traore Dahlberg

Black Archives Sweden har pratat med konstnären och filmskaparen Theresa Traore Dahlberg om hennes arbete och relation till familjearkiv.

Skriven av: Theresa Traore Dahlberg Publicerat: 5 mars, 2021

Hur jobbar du med (relaterar till) ditt familje-/släktarkiv: fotografier, filmer, ljudsamlingar, minnen, muntliga berättelser?

Jag har jobbat mycket med min familje/släktarkiv. Min pappas livsverk -produktionsbolaget och fabrik Seydoni Productions har legat i grunden till flera installationer och videoverk. Jag har bland annat använt mig av maskinerna som användes till att förse ett land med musik, men har också gjort en kassettinstallation. Frågor kring förändringar av värde, teknologiska skiften och kulturellt värde har uppstått.

Jag är nu involverad i ett samarbete med Etnografiska [museet] där de har öppnat upp sina arkiv. Ett specifikt verk där har inspirerat till ett arbete som kretsar kring min farmors inspelade muntliga berättelser.

Du har delat med oss ett visuellt material som har koppling till din familj/släkt. Varför just detta material?

Det är en promotionvideo som visar på en vision.

Vad betyder (det svarta) arkivet för dig?

Det svarta arkivet blir också ett sätt att få ett vidare och fördjupande perspektiv än vad jag tidigare haft tillgång till. Synliggörande. Inspirerande och viktigt på alla sätt.

Nedan kan du läsa mer om produktionsbolaget Seydoni.

Produktionsboloaget Seydoni startades 1998 av konstnärens pappa, Richard Traore, en pionjär inom Burkina Fasos musikindustri. Genom att skapa en nationell plattform för produktion och distribution bröts rådande produktionsmönster då musik tidigare hade spelats in i andra länder för att sedan importeras.

Seydoni etablerade en infrastruktur för hela produktionskedjan genom att starta branschföreningar, arrangera tävlingar och konserter samt utbilda bl.a. musikproducenter, ljudtekniker, redigerare och industriella tekniker. 1998 startade de även landets första kassettfabrik som under sina två första år producerade i genomsnitt 20.000 kassetter om dagen från 350 olika artister med över 1,6 miljoner sålda album. I takt med den tekniska utvecklingen kom kassettbandet snart att bli omodernt och produktionen avslutades 2005. I samband med att konstnären fick 2019s Beckers konstnärsstipendium, återupplivad hon den nedlagda kassettfabriken. Maskinerna restaurerades och ställdes ut på Musée national du Burkina Faso i utställningen Seydoni Pionnier de l’industrie musicale au Burkina, en utställning som pågick parallellt med konstnärens utställning på Färgfabriken (2/2 – 24/3 2019).


Om Theresa:

Theresa Traore Dahlberg är en konstnär och filmskapare som använder skulptur, fotografi och film för att formulera och förmedla komplexa narrativ.

Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Prenumerera på vårt nyhetsbrev
ErrorHere