Familjearkiv

Black Archives Sweden välkomnar allmänheten att skicka in egna bidrag till vårt pågående projekt på temat familjearkiv. De perspektiv och berättelser som afrosvenskar och svarta personer i Sverige* bär med sig är ofta osynliga eller utraderade ur officiella arkiv. Med projektet “Familjearkiv” vill Black Archives Sweden skapa utrymme för den levda historia som afrosvenskar och svarta personer i Sverige erfar, sett ur ett privat/familjärt perspektiv. Projektets huvudsakliga mål är att poängtera värdet av våra personliga arkiv och samtidigt synliggöra delar av den svarta erfarenheten i Sverige.

Vi efterlyser bidrag ur personliga arkiv som tillhör afrosvenskar och svarta personer i Sverige.

Inom ramarna för “Familjearkiv” kan du välja mellan att skicka in bidrag till “Intervjuserien” eller till “Familjealbumet”. I “Intervjuserien” bidrar du genom att skicka in bilder/filmer och att svara på frågor som rör ditt familjearkiv. “Familjealbumet” bidrar du till genom att enbart skicka in bilder. Vänligen välj det alternativ som passar dig bäst.

*Afrosvensk: Vi använder alltid termen “afrosvensk” på ett öppet och inkluderande sätt. Vi använder termen för att referera till svarta personer i Sverige, inom eller bortom ramarna för formellt medborgarskap. I termen inkluderar vi också svarta personer som lever i Sverige men som av olika anledningar inte stämmer in på ovanstående beskrivning.

Vi använder ordet “familj” i en vidare betydelse som kan appliceras på såväl uppväxtfamilj som valda familjer och andra konstruktioner.

Bidra

Intervjuserien

Den levda historia som afrosvenskar och svarta personer i Sverige erfar, sett ur ett privat/familjärt perspektiv.

Bidra

Familjealbumet

Den levda historia som afrosvenskar och svarta personer i Sverige erfar, sett ur ett privat/familjärt perspektiv.

Bidra